Vinterviken Ekonomipartner AB är en etablerad redovisningsbyrå med bred kompetens inom ekonomi.

Vi grundade byrån 2005 med en gedigen bakgrund inom anställningar hos båda Skatteverket och en av de större revisionsbyråerna.

Vårt fokus har främst varit att hjälpa privatpersoner och ägare till fåmansbolag, men bland våra kunder finns även börsnoterade bolag.

Våra medarbetare är vår största resurs och vill göra skillnad för dig.

Det är alltid vårt mål att upplevas som den bästa motparten och det ställer höga krav.

Byrån har medlemskap i SRF vilket utgör en viktig kvalitetsstämpel.